Đến hẹn lại lên, tiếp tục lại qua tháng mới mình lại tiếp tục giới thiệu những theme WordPress miễn phí đẹp nhất được ra mắt vào tháng vừa rồi. Mặc dù tháng này mình đăng hơi chậm trễ một chút nhưng vẫn có danh sách theme đầy đủ mỗi tháng nhé. Tuy nhiên trong tháng này sẽ có nhiều theme mới từ tháng 9 mà mình sẽ gom lại luôn.

Cũng giống như mọi lần, theme tháng này có đủ các thể loại từ blog, tin tức đến trang bán hàng nhé. Khi cài theme bạn lưu ý tìm documentation tương ứng với theme đó để cài đặt cho chính xác.

OCIN LITE (DEMO/DOWNLOAD)

Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)
Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)

SNOWBIRD (DEMO/DOWNLOAD)

Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)
Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)

GRIDBOX (DEMO/DOWNLOAD)

Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)
Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)

TONE (DEMO/DOWNLOAD)

Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)
Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)

VERBOSA (DEMO/DOWNLOAD)

verbosa-theme

ILLDY (DEMO/DOWNLOAD)

illdy-themee

SANREMO (DEMO/DOWNLOAD)

sanremo-theme

MH FOODMAGAZINE (DEMO/DOWNLOAD)

Đây là một child theme của MH Magazine nên bạn phải cài theme này trước nhé.

mhmagazine-theme

MH TRAVELMAG (DEMO/DOWNLOAD)

Đây cũng là child theme của MH Magazine.

mhtravelmag-theme

BIZZBOSS (DEMO/DOWNLOAD)

bizzboss-theme

MAGGIE LITE (DEMO/DOWNLOAD)

maggie-lite-theme

ASTRID (DEMO/DOWNLOAD)

astrid-theme

GOOD (DEMO/DOWNLOAD)

good-theme

WP PORTFOLIO (DEMO/DOWNLOAD)

wpportfolio-theme

FABULOUS FLUID (DEMO/DOWNLOAD)

fabulous-fluid-theme

SHOP ISLE (DEMO/DOWNLOAD)

Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)
Hướng dẫn cài đặt plugin LiteSpeed Cache (p1)

PIXGRAPHY (DEMO/DOWNLOAD)

pixgraphy-theme

REVOLVE (DEMO/DOWNLOAD)

revolve-theme

PERIOD (DEMO/DOWNLOAD)

period-theme

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *