Việc đặt mật khẩu cho folder sẽ đem lại cho người dùng rất nhiều lợi ích như có thể bảo mật những dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong folder đối với những người xung quanh. Trong trường hợp dùng chung máy tính với nhiều người việc làm này sẽ là vô cùng cần thiết.

Đặt mật khẩu cho folder mang lại rất nhiều lợi ích, giúp bạn bảo mật được những thông tin cần thiết được lưu trữ trong folder đó. Hơn nữa, đặt mật khẩu cho folder cũng giúp người dùng tránh được những rủi ro như bị lỡ tay xoá mất folder hay chỉnh sửa nhầm folder,…

Bước 1: Bạn vào ổ đĩa C của máy tính, click chuột phải, chọn New Folder để tạo một thư mục mới với tên bất kì để lưu trữ những thư mục cần bảo vệ.

Bước 2: Nhấn đúp chuột vào thư mục mới tạo để mở thư mục. Tại một vị trí bất kì trong thư mục, bạn click chuột phải, chọn New ext Document.

Bước 3: Mở file New Text Document bạn vừa tạo và copy đoạn mã code sau đây vào.

Mã code:

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “HTG Locker”

attrib +h +s “HTG Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=”

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “HTG Locker”

ren “HTG Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Bước 4: Tuy nhiên, các bạn hãy thay thế PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu mà bạn muốn thiết lập. Sau đó, lưu file với tên locker.bat và xóa file New Text Document đi.

Bước 5: Click đúp chuột vào loker.bat, khi đó, một thư mục mới có tên Private sẽ xuất hiện. Thư mục Private sẽ là nơi để bạn lưu giữ tất cả những tập tin quan trọng.

Bước 6: Sau khi bạn sao chép những tập tin quan trọng cần bảo mật vào thư mục Private, ta sẽ tiến hành khóa thư mục đó lại.

Ta click đúp chuột vào tập tin loker.bat, một hộp thoại với dòng lệnh “Are you sure you want to lock the folder (Y/N)” sẽ hiện ra, lúc này tại vị trí con trỏ chuột, bạn điền “Y” rồi ấn enter.

Bước 7: Thư mục Private sau đó sẽ bị khóa lại và biến mất.

Bước 8: Để mở lại thư mục Private, ta đúp chuột vào tập tin locker.bat, nhập mật khẩu ta đã tạo trước đó, thư mục Private sẽ hiện ra trở lại.

Trên đây là 8 bước đặt mật khẩu cho folder vô cùng đơn giản, chúc các bạn thao tác thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *