Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt quan…

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TA

Sáng 12.1, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: TA

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong giai đoạn đặc biệt, thế giới thay đổi nhanh, khó đoán định, phức tạp và mơ hồ. Sự di chuyển giữa thế giới thực và thế giới ảo là sự di chuyển vĩ đại nhất của nhân loại. Sự di chuyển đó mang lại thách thức và cơ hội luôn song hành.

Người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông khẳng định, công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự chuyển đổi này.

“Ngành Thông tin truyền thông chưa bao giờ có sứ mệnh lớn lao như bây giờ. Đây cũng là cơ may hiếm có để ngành Thông tin truyền thông định nghĩa lại mình, nhìn rõ các thách thức và xác định đúng không gian sống mới đóng vai trò quyết định cho mọi sự phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu bưu chính là chuyển phát thư và bưu kiện thì bưu chính sẽ vẫn là bưu chính. Nhưng nếu bưu chính là đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu, nếu bưu chính là nền tảng hỗ trợ mọi cá nhân, hộ gia đình, có thể kinh doanh, tiếp cận thị trường toàn quốc và toàn cầu thì bưu chính là nền tảng giúp người dân kinh doanh, làm giàu.

Nếu viễn thông vẫn tiếp tục là hạ tầng thông tin liên lạc thì viễn thông vẫn chỉ là viễn thông. Nhưng nếu viễn thông là hạ tầng của nền kinh tế số, là hạ tầng của lưu trữ và xử lý dữ liệu, là hạ tầng cung cấp công nghệ, dịch vụ đến người dân, doanh nghiệp thì viễn thông đã trở thành hạ tầng kinh doanh của nền kinh tế số.

Nếu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vẫn tiếp tục là tự động hoá hoạt động cũ thì vẫn là ứng dụng CNTT. Nhưng nếu ứng dụng CNTT là sử dụng công nghệ số để chuyển đổi số thì công nghệ thông tin thực sự là cuộc cách mạng. Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo của ứng dụng CNTT nhưng là sự phát triển đột phá. Đột phá ở chỗ nó đưa mọi hoạt động lên môi trường số, đột phá ở chỗ thay vì làm dần dần, làm từng phần, có thể làm ngay, làm toàn diện. Đột phá ở chỗ nó thay đổi cách chúng ta vận hành công việc và cuộc sống, đột phá ở chỗ càng dùng thì càng rẻ…

Nếu an toàn thông tin là bảo vệ thông tin thì vẫn là an toàn thông tin nhưng nếu an toàn thông tin là bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, xây dựng nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng… thì an toàn thông tin sẽ thực sự có sứ mệnh mới.

Nếu công nghiệp ICT vẫn là lắp ráp gia công, làm thuê thì vẫn như vậy nhưng nếu công nghiệp ICT là make in Việt Nam, là phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, là thiết kế sáng tạo… thì công nghiệp ICT mang cho mình sứ mệnh mới.

Nếu báo chí tiếp tục đưa tin, ai, ở đâu, làm gì, khi nào thì vẫn là báo chí cách đây hàng trăm năm. Nhưng nếu báo chí phản ánh trung thực dòng chảy xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân, lan toả năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần tạo sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá vươn lên, trở thành nước phát triển thu nhập cao thì báo chí đã nhận cho mình sứ mệnh mới. Quốc gia nào hoá rồng hoá hổ đều dựa vào sức mạnh tinh thần là chính, mà sức mạnh này chỉ được kích hoạt khi quốc gia có “giấc mơ lớn”. Nhiệm vụ của báo chí là khơi dậy khát vọng này với tất cả người dân Việt Nam…

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, năm 2021 là năm đầu tiên của giai đoạn mới, là năm đầu của giai đoạn 5 năm để Việt Nam vượt qua thu nhập trung bình thấp, là năm đầu tiên của giai đoạn 10 năm để Việt Nam đến năm 2030 là nước thu nhập trung bình cao. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên của giai đoạn đến năm 2045, Việt Nam thành nước có thu nhập cao. Con đường để đạt được mục tiêu đó là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số. Thách thức mới, cơ hội mới tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới, đây sẽ là nguồn lực để chúng ta bứt phá, vươn lên.

Phạm Dung – Tuấn Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *