Một nhà cung cấp các giải pháp mạng truy cập vô tuyến mở toàn cầu đã lựa chọn danh mục sản phẩm đo kiểm từ biên tới lõi mạng của Keysight, giúp các nhà mạng khai thác di động tạo ra các nền tảng viễn thông linh hoạt trên cơ sở 4G LTE hoặc 5G NR…

Cụ thể, Radisys đã lựa chọn nền tảng giải pháp giả lập thiết bị người dùng (UEE) (UeSIM), bộ mô phỏng khối vô tuyến (RUSim), phần mềm Open RAN Studio và Bộ giả lập kênh PROPSIM của Keysight để kiểm tra hiệu năng của các khối phân tán (DU) và khối trung tâm (CU) trong các kịch bản thực tế trên toàn bộ các tầng giao thức.

Là công ty ủng hộ mạnh mẽ các giao diện tiêu chuẩn mở, Radisys đã lựa chọn giải pháp do Keysight cung cấp để thiết lập một phòng đo kiểm hoàn chỉnh, qua đó tạo điều kiện cho chính Radisys và các đối tác xác minh khả năng tương tác giữa các phần tử mạng và mức độ tuân thủ các thông số kỹ thuật do Liên minh O-RAN đặt ra.

Nhờ sử dụng giải pháp giả lập thiết bị người dùng (UEE) của Keysight (UeSIM) và các giải pháp cơ sở hạ tầng O-RAN của Radisys, tốc độ thông lượng dữ liệu kết hợp đường xuống và đường lên đã đạt trên 2 Gigabit/giây (Gbps) trong chế độ ghép kênh theo thời gian (TDD) ở dải tần dưới 6GHz.

Giampaolo Tardioli, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bộ phận truy cập mạng của Keysight cho biết, việc hỗ trợ Radisys thiết lập một danh mục các giải pháp mở, ảo hóa và vận hành hoàn toàn trên đám mây, qua đó tạo điều kiện cho các nhà khai thác di động tạo ra các nền tảng viễn thông linh hoạt trên cơ sở 4G LTE hoặc 5G NR. Phương pháp tiếp cận đo kiểm toàn diện của Keysight cho phép Radisys mở rộng phạm vi thiết kế và cung cấp các giải pháp hỗ trợ các dịch vụ đổi mới sáng tạo.

Được biết, Radisys tham gia vào hệ sinh thái các giải pháp RAN mở, trong đó sử dụng các giải pháp đo kiểm phần cứng và phần mềm của Keysight để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình chuyển đổi sang các nền tảng mạng ảo hóa và tách biệt. Các mạng này khi được triển khai sẽ cung cấp nhiều dịch vụ kết nối đa dạng, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất – chế tạo, khai khoáng, vận tải, logistics và chăm sóc sức khỏe, đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng.

Nguồn: Link gốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *