Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chiếm 25% tổng số cuộc tấn công được quan sát bởi IBM Security X-Force vào năm 2020, tăng từ 22% so với năm 2019.

Đánh cắp dữ liệu là loại tấn công phổ biến nhất ở châu Á năm 2020-1

Theo báo cáo bảo mật X-force 2020 của IBM, đánh cắp dữ liệu là loại tấn công phổ biến nhất ở châu Á vào năm 2020, chủ yếu là do một loạt các cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu Emotet vào mùa thu năm 2020 và chiếm 22% tổng số các cuộc tấn công trong khu vực – vượt qua cả ransomware.

Trong khi đó, các cuộc tấn công ransomware tạo thành 19% tổng số các cuộc tấn công ở châu Á vào năm 2020, bao gồm các chủng như PJX và Locky. Đáng chú ý, châu Á – Thái Bình Dương đã trải qua nhiều cuộc tấn công liên quan đến RAT hơn bất kỳ khu vực địa lý nào khác trên thế giới, với trojan truy cập từ xa chiếm 9% tổng số cuộc tấn công trong khu vực vào năm 2020.

Châu Á cũng trải qua 21% tổng số cuộc tấn công khai thác CVE-2019-19781 vào năm 2020 Các cuộc tấn công BEC ít phổ biến hơn ở châu Á so với những nơi khác vào năm 2020, có thể là do việc triển khai xác thực đa yếu tố.

Cũng theo báo cáo, sản xuất, tài chính – bảo hiểm là hai ngành được nhắm mục tiêu hàng đầu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nhật Bản là quốc gia bị tấn công nhiều nhất ở châu Á vào năm 2020, tiếp theo là Ấn Độ và sau đó là Australia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *