Trước khi cài đặt thiết bị WiFi, máy tính của bạn cần được đặt ở chế độ IP động. Làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra và cài lại chế độ IP động cho máy tính của bạn
1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng kết nối mạng trên thanh hệ thống, chọn “Open Network and Sharing Center”.
2. Chọn “Change Adapter Setting”.
3. Nhấn chuột phải vào biểu tượng mạng bạn đang dùng (biểu tượng sóng WiFi nếu bạn dùng WiFi, biểu tượng dây cáp nếu bạn dùng dây cáp kết nối) , sau đó chọn Properties .
4. Nhấn đúp vào “Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)”.
5. Chọn “Obtain an IP address automatically” và “Obtain DNS server address automatically” sau đó nhấn “OK”.
6. Nhấn “OK” lần nữa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *