B1: Các bạn mở phần mềm ebitcam lên và chọn vào camera cần xuất file video.

ttt.png

B2: Tiếp theo các bạn bấm vào “Playback

tttttt.png

B3: Các bạn chọn ngày cần xem lại video

fffff.png

B4: Các bạn chọn đoạn video cần xuất file

kkkkkk.png

B5: Các bạn bấm vào biểu tượng lưu file ở phía dưới góc bên phải

hhht.png

B6: Các bạn chọn đường dẫn lưu flie video cần xuất ra => Các bạn bấm “OK

ggggg.png

B7: Các bạn chờ video đang tải về máy tính đến 100%

ttkkk.png

B8: Mở đường dẫn chứa file video bạn đã chọn ở B6 ta có file video định dạng .mp4

eecvbg.png

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *