Nếu lazy load ảnh có nhiều plugin hỗ trợ (ví dụ Flying Images, a3 Lazy Load) có chất lượng rất tốt giúp cải thiện tốc độ trang thì không có nhiều plugin như vậy làm tốt việc trì hoãn tải iframe.

iframe là thẻ bạn hay dùng khi muốn nhúng video từ YouTube, hoặc hộp likebox cho fanpage.

Và tôi trước đây thường sợ các app của bên thứ ba như vậy, vì chúng tải rất nhiều JS về, làm tốc độ trang giảm thảm hại. Nếu bạn muốn biết YouTube tải nặng như thế nào thì bạn đọc bài viết này.

Nhưng từ khi dùng plugin LiteSpeed Cache tôi thấy nó tối ưu rất tốt vấn đề đó.

Rồi kiểm tra quá trình tải của nó. Trong màn hình đầu tiền cả Youtube và Facebook không tải mã về:

Kiểm tra bằng Google PageSpeed Insights cũng cho kết quả rất tốt:

Để bật tính năng tải lười iframe bạn chỉ cần vào Page Optimization > Media Settings > Lazy Load iFrames và để tùy chọn là ON.

Đọc thêm:  Hướng dẫn sử dụng plugin Autoptimize

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *