Việc hỗ trợ cho Internet Explorer 11 ngày càng thu hẹp vì cơ sở người dùng đang ít dần, WordPress đang tìm kiếm phản hồi về việc ngưng hỗ trợ trình duyệt này.

WordPress đang tính loại bỏ hỗ trợ IE11

Các thành viên của WordPress tin rằng, thay vì lãng phí tài nguyên của mình để hỗ trợ một số lượng nhỏ người dùng, thì giải pháp tốt hơn là giảm bớt gánh nặng cho các nhà phát triển là có thể không cần hỗ trợ Internet Explorer 11 nữa. Điều này sẽ dẫn đến các tập lệnh nhỏ hơn, gánh nặng bảo trì thấp hơn và giảm thời gian xây dựng cho họ.

Không chuyển các tập lệnh sang IE11 ngay lập tức dẫn đến việc giảm gần 84 kB trong các tệp được xây dựng bằng JavaScript Gutenberg, đánh dấu sự giảm tổng kích thước đáng kinh ngạc lên đến 7,78%.

Theo một bài viết của WordPress, tuy việc ngừng hỗ trợ IE11 sẽ mang đến nhiều lợi ích nhưng vẫn là một quyết định khó thực hiện, nên công ty muốn thu hút phản hồi từ nhiều người dùng trong cộng đồng để thảo luận về chính sách loại bỏ hỗ trợ. Sau khi thu thập được phản hồi, bước tiếp theo sẽ là hợp nhất và quyết định chính sách loại bỏ hỗ trợ.

Mặc dù chính sách được đề xuất nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi, nhưng nó sẽ tác động tiêu cực đến một số người dùng, đặc biệt là một số tổ chức tài chính, lĩnh vực giáo dục và khách hàng chính phủ…

Phong Đỗ

Nguồn: Link gốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *